termoizolacioni sendvic paneli

Šta su termoizolacioni sendvič paneli?

Sendvič paneli su budućnost gradnje. Radi se o ugradnim elementima sa termoizolacionim karakteristikama za oblaganje krovova i zidova na građevinama. Termoizolacioni sendvič paneli sačinjeni su od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune, poliizocijanata (PIR), poliuretana (PUR)  i kamene vune.

Termoizolacioni sendvič paneli polako, ali sigurno zamenjuju konvencionalne načine izgradnje u industriji građevine. Ono po čemu sendvič paneli prednjače su upravo i njihove glavne prednosti, velika ušteda u vremenu i novcu, a pored toga i prednost kada je u pitanju eventualna dislokacija objekta i premeštanje na drugo mesto. Premestiti objekat izgrađen od čvrste gradnje, zidan, je praktično nemoguće uraditi na jednostavan način, dok objektima izrađenim od termoizolacionih sendvič panela je to upravo i ogromna prednost. Sendvič paneli su tretirani kao privremeni objekti i karakteriše ih lakoća montaže i demontaže, zato što su sendvič paneli pričvršćeni šarafima, konkretnije šrafovima samorescima koji se mogu instalirati i skidati u slučaju neke iznenadne promene, kao što su prošerenje, dislokacija ili skraćivanje.

Ne postoji najbolja vrsta izolacija. Postoji samo izolacija koja se najbolje uklapa u Vaš projekat.
Pored već navedenih prednosti i karakteristika, termoizolacioni sendvič paneli su odlični izolatori, kako termo tako i zvučno.

Prema određenim kriterijumima kao i prema varijacijama podvrsti sendvič panela, javljaju se i različite ispune. U zavisnosti od vatrootpornosti, zvučne izolacije za određeni broj decibela, najčešće se izrađuju ispune od PUR, PIR ili kamene vune. Poliuretanski (PUR) i poliizocijanatni (PIR) tipovi izolacije su veoma efikasni, lagani i mogu se koristiti prilikom vezivanja za većinu materijala. Imaju ekstremno nisku toplotnu provodljivost i veliki odnos čvrstoće i težine. Najčešća upotreba termoizolacionih sendvič panela je upravo sa PUR (poliuretan) penom, koja iako spada u niži cenovni rang, zadovoljava većinu klasičnih zahteva u građevini.
Mogućnosti različitih kombinacija boja i površinskih obrada panela daju arhitektama i dizajnerima svu kreativnu slobodu potrebnu za kvalitetnu i modernu arhitekturu.

Konstrukcije izrađene od termoizolacionih sendvič panela proizvode se od kvalitetnih i trajnih materijala, ugrađuju se brzo, dugog su veka trajanja uz jednostavno održavanje i zato su izuzetno ekonomski opravdani. Svojim mehaničkim, fizičkim i estetskim svojstvima termoizolacioni sendvič paneli dokazuju da su visokorazvijen građevinski proizvod najšire primene.

Svojstva termoizolacionih sendvič panela proizlaze iz načina spajanja pojedinih sastavnih elemenata u kompozitni panel. Dva površinska lima lepe se na jezgro koje moze biti od razlicitih ispuna i tako savršenu jedinstvenu celinu termoizolacionog sendvič panela. Limovi imaju superiorne mehaničke karakteristike, dok je jezgro odličan toplotni izolator.

oNLINE PORUČIVANJE

Kreirajte zahtev za ponudu već danas!

Najnoviji članci

Kategorije