Krovni panel

Krovni panel

Krovni panel se sastoji od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: PUR (poliuretan), PIR (poliizocijanat) ili kamena vuna.
- Paneli sa PUR ispunom poseduju izuzetnu termoizolaciju i mogu se koristi za razne namene.
- Paneli sa PIR ispunom poseduju ateste na vatrootpornost i imaju izuzetnu termoizolaciju.
- Paneli sa Kamenom vunom su lošiji toplotni izolatori, ali je jedina ispuna koja ispunjava A1 negorivost.
Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000mm, 5 rebara (peto prazno preklopno rebro) i mogu biti raznih debljina i boja. Podkonstrukcije za ugradnju krovnih panela mogu biti drvene, čelične ili betonske.
Minimalni nagib za krovni panel je 5°. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte. Po standardu unutrašnja strana panela je u RAL-u 9002, osim ako se ne zahteva drugačije.

Krovni panel

Tabela dozvoljenih opterećenja krovnih panela PUR i PIR ispune sa spoljašnjom stranom od čelika debljine 0.5 mm i unutrašnjom stranom od čelika debljine 0.4 mm lima

Krovni panel dimenzije
Debljina
panela
1.50 m2.00 m2.50 m3.00 m3.50 m4.00 m4.50 m5.00 m5.50 m6.00 m
30300 kg/m²200 kg/m²100 kg/m²80 kg/m²50 kg/m²     
40350 kg/m²220 kg/m²140 kg/m²100 kg/m²75 kg/m²50 kg/m²    
50380 kg/m²250 kg/m²180 kg/m²120 kg/m²90 kg/m²70 kg/m²50 kg/m²   
60420 kg/m²310 kg/m²220 kg/m²155 kg/m²110 kg/m²80 kg/m²60 kg/m²50 kg/m²  
80550 kg/m²400 kg/m²300 kg/m²210 kg/m²150 kg/m²120 kg/m²90 kg/m²60 kg/m²50 kg/m² 
100680 kg/m²500 kg/m²350 kg/m²300 kg/m²220 kg/m²150 kg/m²130 kg/m²100 kg/m²85 kg/m²60 kg/m²
120800 kg/m²600 kg/m²470 kg/m²350 kg/m²270 kg/m²200 kg/m²170 kg/m²130 kg/m²100 kg/m²80 kg/m²
1501000 kg/m²750 kg/m²590 kg/m²470 kg/m²350 kg/m²280 kg/m²220 kg/m²170 kg/m²140 kg/m²120 kg/m²

Agro krovni panel

Agro krovni panel je za specijalne namene agroindustrije i farme (živinarske i stočne). Sastoji se od spoljnog čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima, a sa unutrašnje strane od fiberglasa i pur ispune.
Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000mm, 5 rebara (peto prazno preklopno rebro) i mogu biti raznih debljina i boja.
Fiberglas je otporan na hemijske i bakterijske uticaje i ima dobru otpornost na abraziju.
Izuzetno je važno da napomenemo da amonijak nadgriza lim i da je velika prednost ovog materijala dugotrajnost panela. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte.

Krovni panel

Tabela dozvoljenih opterećenja AGRO krovnih panela PUR ispune sa spoljašnjom stranom od čelika i unutrašnjom stranom od fiberglasa

Krovni panel dimenzije
Debljina
lima (mm)
1.25 m1.50 m1.75 m2.00 m2.25 m2.50 m2.75 m3.00 m
0.40200 kg/m²140 kg/m²90 kg/m²70 kg/m²60 kg/m²50 kg/m²40 kg/m²30 kg/m²
0.45230 kg/m²160 kg/m²100 kg/m²80 kg/m²70 kg/m²55 kg/m²50 kg/m²35 kg/m²
0.50260 kg/m²180 kg/m²120 kg/m²90 kg/m²80 kg/m²60 kg/m²55 kg/m²40 kg/m²
0.55290 kg/m²200 kg/m²140 kg/m²100 kg/m²90 kg/m²70 kg/m²60 kg/m²50 kg/m²
0.60320 kg/m²220 kg/m²160 kg/m²110 kg/m²100 kg/m²80 kg/m²65 kg/m²55 kg/m²
0.70370 kg/m²240 kg/m²180 kg/m²120 kg/m²110 kg/m²90 kg/m²70 kg/m²60 kg/m²
Naši proizvodi
Sa Panel Centrom LIMS možete verovati da je Vaš krovni i zidni projekat lak, brz i ugodan.
Mi smo sa Vama tokom celog projekta, a naši profesionalci sa ekspertizom u montaži krovnih i zidnih
termoizolacionih
termoizolacionih sendvič panela su tu da uvaže sve Vaše funkcionalne i estetske zahteve i da se pobrinu da sve prođe bez greške.

Zidni paneli

Zidni termoizolacioni sendvič paneli sa skrivenim ili vidljivim spojem sačinjeni su od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: poliizocijanata (PIR), poliuretan (PUR) i kamene vune.

Krovni paneli

Krovni termoizolacioni sendvič paneli se sastoje od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i ispune od poliuretana (PUR), poliizocijanata (PIR) ili kamene vune, dok se AGRO krovni paneli sastoje od jednog čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima i fiberglasa sa PUR ispunom.

Šrafovi samoresci

Važeći za najmanji deo konstrukcije, šrafovi samoresci imaju veliki značaj prilikom ugradnje zidnih i krovnih termoizolacionih sendvič panela, pružajući čvrstinu i veliku otpornost na spoljne uticaje i to u dugom vremenskom periodu.

Jahači (kalote)

Jahači (kalote) omogućavaju povećanu nosivost i spečavaju deformaciju i curenja, te predstavljaju pouzdan i jednostavan način pričvršćivanja konstrukcija krovnih termoizolacionih sendvič panela.