Zidni paneli

ZIDNI PANELi VIDLJIVI SPOJ

Zidni panel sa vidljivim spojem sastoji se od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: PUR (poliuretan), PIR (poliizocijanat) ili kamena vuna.
- Paneli sa PUR ispunom poseduju izuzetnu izolaciju i mogu se koristiti za razne namene.
- Paneli sa PIR ispunom poseduju ateste na vatrootpornost i imaju izuzetnu termoizolaciju.
- Paneli sa kamenom vunom su lošiji toplotni izolatori, ali je jedina ispuna koja ispunjava A1 negorivost.
Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000mm. Podkonstrukcije za ugradnju zidnih panela mogu biti drvene, čelične ili betonske. Paneli sa vidljivim spojem najviše se koriste za komore i hladnjače u kojima je potrebno održavati konstantnu temperaturu. Mogu se koristiti i kao plafonski paneli u već postojećim objektima. Kod ugradnje ove vrste panela šraf ostaje vidljiv sa spoljne strane. Profilacije mogu biti: mikrolinijska, standardna i ravna. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte. Po standardu unutrašnja strana panela je u RAL-u 9002, osim ako se ne zahteva drugačije.

zidni paneli

Tabela dozvoljenih opterećenja zidnog panela vidljivog spoja PUR i PIR ispuna sa spoljašnjom stranom od čelika debljine 0.5 mm i unutrašnjom stranom od čelika debljine 0.4 mm lima

Krovni panel dimenzije
Debljina
panela (mm)
1.50 m2.00 m2.50 m3.00 m3.50 m4.00 m4.50 m5.00 m5.50 m6.00 m
30220 kg/m²140 kg/m²90 kg/m²50 kg/m²      
40250 kg/m²160 kg/m²110 kg/m²80 kg/m²50 kg/m²     
50300 kg/m²200 kg/m²150 kg/m²110 kg/m²70 kg/m²50 kg/m²    
60360 kg/m²250 kg/m²200 kg/m²150 kg/m²100 kg/m²70 kg/m²50 kg/m²   
80470 kg/m²330 kg/m²250 kg/m²200 kg/m²150 kg/m²100 kg/m²70 kg/m²50 kg/m²  
100580 kg/m²430 kg/m²330 kg/m²250 kg/m²190 kg/m²120 kg/m²100 kg/m²70 kg/m²50 kg/m² 
120700 kg/m²530 kg/m²410 kg/m²320 kg/m²220 kg/m²170 kg/m²130 kg/m²100 kg/m²70 kg/m²50 kg/m²
150900 kg/m²660 kg/m²500 kg/m²390 kg/m²300 kg/m²210 kg/m²170 kg/m²120 kg/m²100 kg/m²80 kg/m²
1801080 kg/m²780 kg/m²620 kg/m²500 kg/m²350 kg/m²270 kg/m²200 kg/m²160 kg/m²130 kg/m²100 kg/m²
2001150 kg/m²900 kg/m²730 kg/m²550 kg/m²400 kg/m²310 kg/m²240 kg/m²200 kg/m²160 kg/m²130 kg/m²

Zidni paneli skriveni spoj

Zidni panel sa skrivenim spojem sastoji se od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: PUR (poliuretan), PIR (poliizocijanat) ili kamena vuna.
– Paneli sa PUR ispunom poseduju izuzetnu termoizolaciju i mogu se koristiti za razne namene.
– Paneli sa PIR ispunom poseduju ateste na vatrootpornost i imaju izuzetnu termoizolaciju.
– Paneli sa kamenom vunom su lošiji toplotni izolatori, ali je jedina ispuna koja ispunjava A1 negorivost.
Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000 mm. Podkonstrukcije za ugradnju zidnih panela mogu biti drvene, čelične ili betonske. Paneli sa skrivenim spojem su višenamenski paneli uz koji se postiže izuzetan estetski efekat. Kod ugradnje ove vrste panela šraf je skriven između falceva. Profilacije mogu biti: mirkolinijska, standardna i ravna. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte. Po standardu unutrašnja strana panela je u RAL-u 9002, osim ako se ne zahteva drugačije.

zidni paneli

Tabela dozvoljenih opterećenja zidnog panela skrivenog spoja PUR i PIR ispuna sa spoljašnjom stranom od čelika debljine 0.5 mm i unutrašnjom stranom od čelika debljine 0.4 mm lima

Krovni panel dimenzije
Debljina
panela
1.50 m2.00 m2.50 m3.00 m3.50 m4.00 m4.50 m5.00 m5.50 m6.00 m
30220 kg/m²140 kg/m²90 kg/m²50 kg/m²      
40250 kg/m²160 kg/m²110 kg/m²80 kg/m²50 kg/m²     
50300 kg/m²200 kg/m²150 kg/m²110 kg/m²70 kg/m²50 kg/m²    
60360 kg/m²250 kg/m²200 kg/m²150 kg/m²100 kg/m²70 kg/m²50 kg/m²   
80470 kg/m²330 kg/m²250 kg/m²200 kg/m²150 kg/m²100 kg/m²70 kg/m²50 kg/m²  
100580 kg/m²430 kg/m²330 kg/m²250 kg/m²190 kg/m²120 kg/m²100 kg/m²70 kg/m²50 kg/m² 
120700 kg/m²530 kg/m²410 kg/m²320 kg/m²220 kg/m²170 kg/m²130 kg/m²100 kg/m²70 kg/m²50 kg/m²

 

Profilacija standard

Profilacija standard

Profilacija ravna

Profilacija ravna

Profilacija mikrolinijska

Profilacija mikrolinijska

Naši proizvodi
Sa Panel Centrom LIMS možete verovati da je Vaš krovni i zidni projekat lak, brz i ugodan.
Mi smo sa Vama tokom celog projekta, a naši profesionalci sa ekspertizom u montaži krovnih i zidnih
termoizolacionih
termoizolacionih sendvič panela su tu da uvaže sve Vaše funkcionalne i estetske zahteve i da se pobrinu da sve prođe bez greške.

Zidni paneli

Zidni termoizolacioni sendvič paneli sa skrivenim ili vidljivim spojem sačinjeni su od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: poliizocijanata (PIR), poliuretan (PUR) i kamene vune.

Krovni paneli

Krovni termoizolacioni sendvič paneli se sastoje od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i ispune od poliuretana (PUR), poliizocijanata (PIR) ili kamene vune, dok se AGRO krovni paneli sastoje od jednog čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima i fiberglasa sa PUR ispunom.

Šrafovi samoresci

Važeći za najmanji deo konstrukcije, šrafovi samoresci imaju veliki značaj prilikom ugradnje zidnih i krovnih termoizolacionih sendvič panela, pružajući čvrstinu i veliku otpornost na spoljne uticaje i to u dugom vremenskom periodu.

Jahači (kalote)

Jahači (kalote) omogućavaju povećanu nosivost i spečavaju deformaciju i curenja, te predstavljaju pouzdan i jednostavan način pričvršćivanja konstrukcija krovnih termoizolacionih sendvič panela.