PANEL CENTAR – LIMS DOO je uspešno implementirao sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, čime smo naše poslovanje uskladili sa međunarodnim standardom.
Sertifikaciju je izvršilo renomirano sertifikaciono telo TÜV SÜD iz Minhena.